ทัวร์สุขภาพ

1. อาบแสงตะวัน ล้างสารพิษ
รับคลื่นพลังสีเขียวจากแสงตะวัน เสริมภูมิต้านทานโดยการห่มใบตอง
2. วารีบำบัด นวดตัวฝึกลมปราณในน้ำ

โปรแกรมสุขภาพดี วิถีอายุรเวท 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมสุขภาพดี วิถีอายุรเวท 2 วัน 1 คืน   ราคา บาท
โปรแกรมสุขภาพดี วิถีอายุรเวท 2 วัน 1 คืน
ชื่อโปรแกรมทัวร์ :
โปรแกรมสุขภาพดี วิถีอายุรเวท 2 วัน 1 คืน
วันเดินทาง :
รายละเอียด :
กำหนดการ :
ราคา แพ็คเกจ :
สุขภาพด้วยวิถีอายุรเวท ช่วยให้คนปกติรักษาสุขภาพไว้ และช่วยให้ผู้เจ็บป่วยมีสุขภาพดีขึ้น “สุขภาพที่สมดุลเป็นพื้นฐานในการบรรลุเป้าหมาย”
ประเภท ช่วงเวลา ราคา
- 0

โปรแกรมสุขภาพดี วิถีอายุรเวท (รหัส 201)

  2 วัน 1 คืน พัก สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี

 

สุขภาพดีวิถีอายุรเวท วันที่หนึ่ง

07.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานทัวร์เมืองไทยฯ คอยต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกในเรื่องของกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ

08.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี พร้อมบริการอาหารเช้าแบบเบา ๆ
ก่อนเริ่มโปรแกรมสุขภาพ (มื้อที 1) 

11.00 น.     นำท่าน Check In เข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
                รับเครื่องดื่มสมุนไพรเย็น ก่อนเข้าที่พัก

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13.00 น.     เชิญท่านฟังบรรยายสรุปองค์รวมตามหลักอายุรเวท สมควรแก่เวลาเชิญ ท่านเข้าร่วม
กิจกรรมการผ่อนคลายระดับลึก

13.30 น.     กิจกรรม นวดผ่อนคลาย 4 ฐาน เชิญท่านผ่อนคลายสบายๆด้วย
กิจกรรมนวดผ่อนคลายรูปแบบต่างๆ

15.00 น.     บริการอาหารว่าง หลังอาหารเชิญท่านเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อเตรียมลงสระว่ายน้ำ

16.00 น     กิจกรรม ไฮโดรแอโรบิก และ วารีบำบัดการเต้นแอโรบิคในน้ำในท่วงท่าต่างๆ
เพื่อปลุกพลังชีวิตในน้ำช่วยในการเลือดหมุนเวียนกล้ามเนื้อและข้อ เกิดความคล่องตัว
สร้างความสดชื่นช่วยนอนหลับกระตุ้นจุดปราณต่าง ๆ ภายในร่างกาย

18.00 น.     บริการเย็นเพื่อสุขภาพ (มื้อที่ 3)

19.30 น.     กิจกรรม สมาธิ 4 ฐาน หรือ กิจกรรมดนตรีบำบัด

21.00 น.     เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

สุขภาพดีวิถีอายุรเวท วันที่สอง

05.30 น.     อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ต้อนรับท่านด้วยอากาศบริสุทธิ์ ณ รีสอร์ทที่พัก

06.00 น.     กิจกรรมออกกำลังกาย หรือโยคะปรับสมดุลชีวิตหรือฝึกลมปราณซี่กง
รับพลังรังสีธรรมและ พลังจากธรรมชาติ เพื่อสร้างเสริม พลังชีวิต ปรับสมดุลให้กายและจิต

07.30 น.     บริการอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (มื้อที่ 4)

09.00 น.     เชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ธาตุเจ้าเรือน เรื่องใหญ่ใครไม่รู้ เพื่อให้ทราบความสำคัญ
ของธาตุเจ้าเรือนพร้อมปรับวิถีชีวิตในแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อโฉลกกับธาตุ
เรียนรู้เทคนิคกินอย่างไรห่างไกลโรค ดำรงชีวิตอย่างไรให้สุขอย่างยั่งยืน
โภชนาบำบัดเพื่อสุขภาพที่ได้สาระความสนุกประยุกต์ใช้ได้จริง

10.00 น.     สาธิตอาหารตามธาตุ อาหารสมอง กิจกรรมแข่งขันการทำอาหารสุขภาพ

10.30 น.     บริการอาหารว่าง และชิมอาหารสาธิตเพื่อสุขภาพ

11.00 น.     สรุปโปรแกรมเพื่อสุขภาพ ถาม – ตอบ ปัญหาสุขภาพ พร้อมปิดโปรแกรมเพื่อสุขภาพ

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5)

14.00 น.     สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะชื้อของฝากของขึ้นชื่อ ของ จ.กาญจนบุรี

17.00 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ                                                  

จบโปรแกรมสุขภาพ 

**************************************

หมายเหตุ    ทัวร์เมืองไทย ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้ตาม
ความเหมาะสมในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด
ของผู้เดินทางเป็นตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิม 

โปรแกรมทัวร์ สุขภาพดี บุคลิกภาพเด่น 3 วัน 2 คืน ราคา 6,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ สุขภาพดี บุคลิกภาพเด่น 3 วัน 2 คืน
ชื่อโปรแกรมทัวร์ :
โปรแกรมทัวร์ สุขภาพดี บุคลิกภาพเด่น 3 วัน 2 คืน
วันเดินทาง :
รายละเอียด :
กำหนดการ :
ราคา แพ็คเกจ :
ทัวร์สุขภาพ 3 วัน 2 คืน สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรีเพื่อสุขภาพที่ดี บุคลิกภาพเด่น เพื่อความสุขกับการใช้ชีวิต วิทยากรรับเชิญ!อุสมาน ลูกหยี
ประเภท ช่วงเวลา ราคา
3 วัน 2 คืน - 0
ทัวร์สุขภาพ 3 วัน 2 คืน
ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี

เพื่อสุขภาพที่ดี บุคลิกภาพเด่น เพื่อความสุขกับการใช้ชีวิต

วิทยากรรับเชิญ! อ.อุสมาน ลูกหยี

พิเศษ! เปิดจองจอยทัวร์ รับจำนวนจำกัด
 

กำหนดการเดินทาง    

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ     วันแรก

05.30 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเ้าหน้าที่จากทัวร์เมืองไทยฯ คอยต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกในเรื่องของกระเป๋าและสัมภาระต่าง ๆ

06.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี พร้อมบริการอาหารเช้าแบบเบาๆ (มื้อที่ 1)
ก่อนเริ่มโปรแกรมสุขภาพ  

09.30 น.     นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา  
พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 2)

10.00 น.     กิจกรรมสมุนไพรไทยน่ารู้ ดื่มเครื่องดื่มประจำธาตุเจ้าเรือน เพื่อให้ทราบความสำคัญ
ของธาตุเจ้าเรือนพร้อมปรับวิถีชีวิตในแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อโฉลกกับธาตุและการ
ดำรงชีวิตแบบยั่งยืน

11.00 น.     เต้นรำสไตล์JAZZ DANCE เพื่อบุคลิกภาพเป็นการเต้นรำสนุก ๆ เพื่อสร้างความ
สมาร์ทแก่บุคลิกภาพออกกำลังกายแบบBurn & Tone และพีราทีส เพื่อเผาผลาญ
ไขมันส่วนเกิน เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อ

12.00 น.     พักรับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (มื้อที่ 3)

13.00 น.     ศาสตร์สุวคนธ์บำบัดเพื่อการผ่อนคลาย
-  นวดกดจุดสร้างผิวสวยหน้าใสคลายเครียดในสไตล์อินเดีย (เชียโรเบียงก้า)
-  เทคนิคการล้างหน้าอย่างสะอาดล้ำลึกแบบ อโรมาเทอราปี
-  การพอกหน้าด้วยสมุนไพรสด ขจัดสารพิษบนใบหน้า สร้างความสมดุลแก่ผิวพรรณ

14.00 น.     โยคะ 28 ท่า เพื่อฟิต & เฟิร์ม ฝึกปฏิบัติโยคะอาสนะ เพื่อปรับสมดุล กระชับรูปร่าง
สร้างสุขภาพที่ดี เป็นการปลุกจักระพลังทั้ง7ในร่างกาย

15.00 น.     ทอร์คโชว์-บรรยาย กินอย่างไรห่างไกลโรค ธรรมชาติบำบัดกับวิถีชีวิตปัจจุบันเป็น
การบรรยายความรู้เกี่ยวกับโภชนาบำบัด และเทคนิคการดูแลร่างกายที่ได้สาระความ
สนุกประยุกต์ใช้ได้จริง

15.30 น.     พักทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (มื้อที่ 4)

16.00 น.     กิจกรรมวารีบำบัด นวดตัวในน้ำ แอโรบิคในน้ำเกมสนุกปลุกพลังชีวิตในน้ำ ช่วยเลือด
หมุนเวียน กล้ามเนื้อและข้อ เกิดความคล่องตัว สร้างความสดชื่น ช่วยนอนหลับ
กระตุ้นจุดปราณด้วยการนวดตัวในน้ำและแอโรบิคในน้ำสร้างสุขภาพและกระชับ
สัมพันธ์ทีมงาน

17.00 น.     เชิญท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย

18.00 น.     บริการอาหารเย็นแบบธรรมชาติบำบัด (มื้อที่ 5)

19.00 น.    กิจกรรมพลังจิตพิชิตโรค – ฝึกสมาธิก่อนนอนสนทนาความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิต
ลดความเครียด เสริมภูมิต้านทาน สร้างสมาธิ มีความรู้ทางจิต อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
 จินตภาพบำบัด เป็นการผ่อยคลายไปกับจินตนาการดีๆ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
รับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของจิตที่มีอยู่มากมาย สมองและฮอร์โมน จะทำงานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดอารมณ์ลบๆ ความเครียด ความหวาดวิตก ปวดศีรศะ ปวดกล้ามเนื้อ
ทำให้เรามีความสบายมากขึ้น ดนตรีบำบัด ลดความวิตกกังวลเกิดความผ่อนคลาย
ลดความตึงเกร็งของร่างกายทุกส่วนลงปรับสมดุลย์ใจให้เป็นปกติเพิ่มทักษะการสื่อสาร
ทำให้เรียบเรียงความคิด การสื่อสาร และการแสดงออกไปในทางที่ดีขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ถ้าร่างกายสงบจะทำให้การไหลเวียนเลือดเป็นปกติ การหายใจผ่อนคลายความเจ็บปวดลดลง

21.00 น.     พักผ่อนอย่างเปี่ยมสุขเพื่อรับอรุณวันใหม่

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ     วันที่สอง

07.00 น.     ฝึกชี่กง/ไทชิ และพลังรังสีธรรมในตอนเช้า รับพลังจากธรรมชาติ สร้างเสริมพลัง
ชีวิต ปรับสมดุลกายและจิต

08.00 น.     อาบแสงตะวัน-ล้างสารพิษ รับคลื่นพลังสีเขียวจากแสงตะวัน เสริมภูมิต้านทาน
โดยการห่มใบตองศาสตร์อายุรเวทเพื่อสุขภาพ (สไตล์อินเดีย) การล้างสารพิษใน
รูปแบบต่างๆ การชำระล้าง จมูก ตา ช่องป่องทางเดินอาหาร ทวาร ปอด

08.30 น.     บริการอาหารเช้า แบบชีวบำบัด (มื้อที่ 6)

09.00 น.     ลงทะเบียน / รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม

  

(สนุก มันส์ ฮา ได้สาระ ตลอดการบรรยาย)

09.30 น.     บรรยาย “บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”  
-  องค์ประกอบของการมีบุคลิกภาพที่ดีสวย/หล่อ จาก บุญกุศล มีเสน่ห์ จากจิตใจ
น่ารัก จาก อัธยาศัย
-  กลยุทธ์เพื่อการสร้างเสน่ห์ เสน่ห์ชั้นนอก เสน่ห์ชั้นกลาง เสน่ห์ชั้นใน เสน่ห์ชั้นในสุด
-  มนุษยสัมพันธ์เชิงรุก
-  ปฏิสัมพันธ์  สร้างสรรค์ได้ด้วยปฏิภาณไหวพริบ
-  ความคิดสร้างสรรค์
-  วิสัยทัศน์และจินตนาการ

10.30 น.     บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 7)

10.45 น.     Workshop 1 ค้นหาชีวิตวิธีครองใจคนตามหลัก
ธรรมะ (Expression) 

สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ คือ ธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวใจกันไว้ได้
-  ทาน โอบอ้อมอารีย์
-  ปิยวาจา วจีไพเราะ
-  อัตถจริยา สงเคราะห์ชุมชน
-  สมานัตตตา วางตนพอดี

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

13.00 น.     บรรยาย “พหุสัจจะ 7 ประการ เพื่อความสุขและความ
สำเร็จใน ชีวิต” ค้นพบเคล็ดลับในการเดินทางสู่ความสุข
และความสำเร็จในชีวิต อย่างสมดุลและ ถูกต้อง

14.45 น.     บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 9)   

15.00 น.     Workshop 2 สัจจะชีวิต วิธีการเดินทางสู่การมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยการบริการ
กายและจิต ให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน

16.00 น.     สรุปกิจกรรมและประเมินผล

18.00 น.     บริการอารเย็น ณ ห้องอาหารไอยารา (มื้อที่ 10)

วันที่สาม       โรงถ่ายภาพยนต์ พระนเรศวรมหาราช สะพานข้ามแม่น้ำแคว ช็อปปิ้ง

07.30 น.     บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 11)

09.00 น.     นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายทำภาพยนต์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จ
พระนเรศวร 
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้ง
มวล เป็นภาพยนตร์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่ที่ได้ดำเนินการถ่ายทำในบริเวณกองพล
ทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า ชมความสวยงามอลังการของฉากต่าง ๆ
จากในภาพยนตร์ที่ท่านจะได้สัมผัสจริง ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ อาทิ วัดมหาเถร
คันฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้น  อาณาจักรหงสาวดี  สีหสาสนบัลลังก์  คุกใต้
ดิน พระที่นั่งสรรเพชรปราสาท ท้องพระโรงหงสาวดี นิทรรศการภาพถ่ายจากการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ โดยจะมีวิทยากรประจำจุดต่างๆ มีจอพลาสมาบรรยายประวัติ
ศาสตร์ภูมิหลังอธิบายฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์

 

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12)
หลังอาหารเชิญท่านท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานข้ามแม่น้ำแคว
เป็นสถานที่ทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรได้แก่ ทหารอังกฤษ, อเมริกัน,
ออสเตรเลียและฮอลันดา จำนวนมากมาสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า
ซึ่งมีส่วนหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่ การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เป็นไป
ด้วยความยากลำบาก เพราะความ ทารุณของสงครามและโรคภัย ตลอดจนขาดสารอาหาร
ทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงเชิญท่านถ่ายรูป
และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย 
              

15.30 น.     นำท่านแวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกของ จ.กาญจนบุรี         

16.00 น.     สมควรแก่เวลา คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.     เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
จากทีมงานทัวร์ เมืองไทยดอทคอม 

จบ โปรแกรมสุขภาพ
————————————–

 หมายเหตุ     ทัวร์เมืองไทย ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง
นี้ได้ตามความเหมาะสม  ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย แต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึด
ถือผลประโยชน์สูงสุด ของผู้เดินทางเป็นหลัก ตลอดจนมาตรฐานการบริการ
ไว้ในระดับเดิมทุกประการ